Quelle heure est-il mineiros?

Mineiros, Goiás BRA | 18:22