What time is it in mineiros?

Mineiros, Goiás BRA | 7:12 PM