What time is it in mineiros?

Mineiros, Goiás BRA | 8:19 PM