What time is it in mineiros?

Mineiros, Goiás BRA | 4:01 PM