What time is it in mineiros?

Mineiros, Goiás BRA | 2:56 PM