Quelle heure est-il timimoun?

Timimoun, Adrar DZA | 18:49