Quelle heure est-il timimoun?

Timimoun, Adrar DZA | 03:23