Quelle heure est-il anapolis?

Indianapolis, Indiana USA | 00:13
Anapolis, Goiás BRA | 01:13