Quelle heure est-il llica?

Llica, Potosí BOL | 12:34