Quelle heure est-il kimba?

Kimba, South Australia AUS | 07:15