Quelle heure est-il eirunepe?

Eirunepe, Amazonas BRA | 15:12