What time is it in samaipata?

Samaipata, Santa Cruz BOL | 4:59 PM