What time is it in samaipata?

Samaipata, Santa Cruz BOL | 6:29 PM