What time is it in potosi?

San Luis Potosi, San Luis Potosí MEX | 11:47 PM
Potosi, Potosí BOL | 12:47 AM