What time is it in potosi?

San Luis Potosi, San Luis Potosí MEX | 11:27 AM
Potosi, Potosí BOL | 12:27 PM