What time is it in niteroi?

Niteroi, Rio de Janeiro BRA | 5:29 AM