What time is it in luena?

Luena, Moxico AGO | 10:45 PM