What time is it in luena?

Luena, Moxico AGO | 3:12 PM