What time is it in sete lagoas?

Sete Lagoas, Minas Gerais BRA | 3:35 PM