What time is it in montes claros?

Montes Claros, Minas Gerais BRA | 8:36 AM